Doormelden alarmmsysteem via internet

 
inbraakbeveiliging winkel

Waarom alarmsysteem doormelden via internet


De wereld van alarmtransmissie is in razend tempo aan het digitaliseren. Steeds meer bedrijven en particulieren stappen over op IP technologie voor hun communicatie. VoIP, Pinnen, Data, alles gecombineert over breedband.

Flexibiliteit, beheer en financiel voordeel zijn de belangrijkste beweegredenen. Maar de transitie naar IP technologie vergt ook de nodige aanpassingen. Hieronder een korte uitleg.

 

Mogelijkheden doormelden alarmsysteem via internet (IP)

Uw inbraaksignaleringssysteem meldt door via een analoge/ ISDN telefoonlijn, maar u wilt overgaan op doormelden via internet (IP). Hieronder geven wij diverse mogelijkheden voor meldkameraansluiting. Optie 1 is de minst betrouwbare verbinding, optie 3 is de meest betrouwbare verbinding.

Voor een goede en betrouwbare oplossing adviseren wij optie 3.

Niet alle mogelijkheden zijn conform regelgeving, indien een verzekeringseis van toepassing is dient u hiermee rekening te houden.

 

Optie 1

Indien geen verzekeringseis van toepassing is op het inbraaksignaleringssysteem kan de installatie via een analoge poort van het VoIP-modem doormelden naar de meldkamer. Deze wijze van doormelden is niet conform regelgeving. Over het algemeen wordt door de meeste providers een modem verstrekt voorzien van een analoge poort / uitgang geschikt voor een analoog telefoontoestel. Het inbraaksignaleringssysteem kan hierop worden aangesloten. Voorwaarde hiervoor is dat op deze poort een functionerend analoog telefoonsignaal aanwezig is. VoIP-techniek is ontwikkeld voor spraakoverdracht en is daardoor minder geschikt voor data-overdracht. Bij doormelden via "VoIP" kan het voorkomen dat informatie vanuit het inbraaksignaleringssysteem verminkt wordt en hierdoor niet of niet goed door de meldkamercomputer kan worden verwerkt. Tevens dient u er rekening mee te houden dat in geval van een stroomstoring het modem en dus ook uw telefoonverbinding kan uitvallen. 

 

Optie 2

De alarminstallatie kan, na aanpassing, niet conform regelgeving doormelden via internet. Voor doormelding via IP dient het inbraaksignaleringssysteem aangepast te worden met een analoog / IP-converter. Door middel van een analoog / IP-converter zal de installatie worden aangesloten op de meldkamer.

Voordeel van deze verbinding is dat geen verkeerskosten meer van toepassing zijn.

Doormelding vindt in dit geval uitsluitend plaats via internet. Een TCP/IP-poort op de router dient vrij en permanent beschikbaar te zijn voor het alarmsysteem. 

Indien een verzekeringseis van toepassing is adviseren wij deze oplossing ter goedkeuring aan te bieden bij uw assuradeur.


Optie 2A

Optie 2A is gelijk aan optie 2 echter met de navolgende aanvulling.

De router / switches, in de communicatielijn van het alarmsysteem, voorzien van een UPS noodstroomvoorziening. Een UPS draagt zorg voor de voeding van de router / switches in geval van een stroomuitval. Deze oplossing voldoet aan de regelgeving in de laagste risicoklassen.

Optie 3

Doormelden via een IP-converter voorzien van GSM / GPRS back-up.

Bij toepassing van de hierna aangeboden IP/GPRS-module is het niet noodzakelijk om bij uw provider "speciale" alarm toevoegingen zoals "data afkoop" voor alarmdoormelding, VPN-verbinding met de meldkamer of "verification of performence" af te sluiten.

De Emizon IP/GPRS-module voldoet volledig aan de regelgeving. De verbinding is end to end gecertificeerd. De verbindingen (IP/GPRS) worden over en weer bewaakt. Bij uitval van één van de verbindingen wordt dit via de andere verbinding gemeld in de meldkamer.
Voordeel van deze verbinding is dat geen verkeerskosten meer van toepassing zijn. 

Contact

Dus wacht niet langer en neem vandaag nog contact met ons op